HOTEL DE CIUDAD / CITY HOTEL

CHINA, HENAN, ZHENGZHOU

THE LEVEL AT MELIÁ ZHENGZHOU

2013 - 2015

 

- 288 Habitaciones.

 

- 288 Rooms.

MELIÁ ZHENGZHOU

2013 - 2015

 

- 494 Habitaciones.

 

- 494 Rooms.

INNSIDE ZHENGZHOU

2013 - 2015

 

- 352 Habitaciones.

 

- 352 Rooms.

MELIÁ ZHENGZHOU

INNSIDE ZHENGZHOU