HOTEL DE CIUDAD / CITY HOTEL

CHINA, HENAN, ZHENGZHOU

GRAN MELIÁ ZHENGZHOU

2013 - 2015